bedenkt en werkt groen

Advies september, oktober en november

  • tweede keer hagen knippen
  • eventueel derde keer bemesten (kaliumrijk)
  • heesters (ver)planten
  • bollen poten
  • kraan en beregening afsluiten en doorblazen

Om de hagen strak de winter in te laten gaan, kunt u ze het beste in september (eventueel voor de tweede keer) knippen.

Als u planten wilt herschikken, omdat ze niet op de beste plek staan, kunt u dat nu goed doen. Het is nog goed te zien waar alles staat.

Vindt u het nog te vroeg om te verplanten, maak dan een tekening van de huidige situatie en hoe u het graag zou willen hebben. Kijk ook goed naar hoe diverse bladvormen en -kleuren van de verschillende planten met elkaar combineren. Dat is minstens zo bepalend als de bloeivorm en -kleur.

Rozen en grotere heesters kunnen nu geplant worden.

Bollen

De voorjaarsbloeiende bollen kunnen de grond in. Bollen laten zich goed combineren met lage bodembedekkers, staan goed onder bomen of op plaatsen waar op dat moment nog geen vaste planten te zien zijn. U hoeft ze maar één keer te poten en u heeft er jarenlang plezier van.
In deze tijd worden de buitenkranen afgesloten en de beregeningssystemen afgekoppeld en doorgeblazen.

Algemeen

Ook voor advies voor uw gazon, bomen of andere vragen kunt u bij ons terecht. Samen kunnen we dan op zoek naar de juiste oplossing.

We kunnen u ook helpen bij het aanvragen van een kapvergunning.